Arrow

4AF

空梦

        我又梦见你了。
       

        你俯下身来,从背后靠近我。

        我愣愣地坐在书桌前,正在翻书的手一下子僵住。

        你的鼻息一点点打在我的脸颊上,轻轻柔柔的,很痒。

        你慢悠悠的念出书上的文字。

        我却只听得见你身上香气的声音。

        怦怦,怦怦。

       

        哦,不,还有一个声音。

        很缥缈很模糊的声音。

        它说,

        我喜欢你。

       

评论